Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Olsztynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zgodnie z § 9 Aktu Założycielskiego MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie

Przedmiotem działalności Spółki jest według PKD:

 1. 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 2. 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 3. 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich.
 4. 42.21.Z  - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
 5. 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
 6. 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 7. 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 8. 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 9. 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 10. 43.29.Z - Wykonywane pozostałych instalacji budowlanych.
 11. 46.18.Z  - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.
 12. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
 13. 47.99.Z  - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 14. 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
 15. 77.11.Z  - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
 16. 77.12.Z  -  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z  wyłączeniem motocykli.
 17. 72.19.Z  - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 18. 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury.
 19. 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 20. 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
 21. 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.
 22. 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych.
 23. 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
 24. 01.26.Z - Uprawa drzew oleistych.
 25. 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
 26. 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.
 27. 02.10.Z  - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem                 pozyskiwania produktów leśnych.
 28. 46.71.Z  - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
 29. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
 30. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 31. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 32. 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-29 10:24
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13287
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-11 09:47:58