Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Kompetencje

Treść strony

Zarząd

 

Zarząd MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
z Aktu Założycielskiego Spółki:
 

 

§ 19

1.  W skład Zarządu Spółki wchodzą od jeden do dwie osoby, w tym Prezes.

2.  Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członka Zarządu.

3.  Kadencja Zarządu Spółki trwa 4 lata.

4. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub członkowie władz bez zgody Rady Nadzorczej.

§ 20

1.  Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.  Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo w niniejszym akcie założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3.  Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów aktualnego składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.  Zarząd może ustanowić prokurę.

§ 21

1.  Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub członka zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów.

2.   Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
w stosunku do pracowników Spółki.

§ 22

1. Umowę o świadczenie usług zarządzania z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera oraz rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu.

2. Wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, podejmując stosowną uchwałę.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki: Konrad Nowak Prezes Zarządu, Lidia Warnel Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych
 • opublikował: Dział Zamówień Publicznych
  data publikacji: 2008-10-31 08:25
 • zmodyfikował: Małgorzata Polakowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 09:46

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-11-03 08:07 przez Marcin Seniuk
 • zmieniono 2017-07-19 09:58 przez Marcin Seniuk
 • zmieniono 2018-05-02 12:39 przez Marcin Seniuk
 • zmieniono 2018-11-13 07:38 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 07:48 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 07:49 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 07:50 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 07:50 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2018-11-13 08:03 przez Małgorzata Polakowska
 • zmieniono 2019-07-11 09:46 przez Małgorzata Polakowska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12703
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 11:53

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie

ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

Nr KRS: 0000072800
NIP 739-02-00-206
REGON 510620015

Dane kontaktowe

sekretariat: tel. +48 89 524 03 04
centrala: tel. +48 89 524 05 34
centrala: tel. +48 89 524 12 00

fax: +48 89 524 02 10
e-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

Pogotowie Ciepłownicze: nr tel. 993

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek od godz. 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 276619
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-28 14:24

Stopka strony